POLITYKA PRYWATNOŚCI – podstawowe zasady ogólne

SZANOWNI PAŃSTWO - przytoczone niżej zasady i informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych dotyczą naszej strony internetowej MOSKITIERY-LISEK.COM.PL dalej nazywanej też stroną firmy SPO Sp. z o.o.

1. Informacja o Administratorze

Administratorem danych osobowych użytkowników stron internetowych domeny MOSKITIERY-LISEK.COM.PL w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm. – zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych) jest firma SPO Sp. z o.o. z siedzibą 63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Zielona 17   (numery: NIP 6211820938   REGON 366698528   KRS 0000666563)

2. Jak i do kogo można zwrócić się w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy kontaktować się:

3. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w czasie rozmowy telefonicznej, przez kontakt mailowy lub za pośrednictwem korespondencji dostarczonej pocztą tradycyjną.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do współpracy z Państwem. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy SPO Sp. z o.o. przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

5. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania następujących danych osobowych:

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych oraz rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

6. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych osobowych?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez firmę SPO Sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu:

7. Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy naszym współpracownikom oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług czyli takim, które wykonują np. usługi księgowe. Na żądanie niektórych organów publicznych, np. policja, prokuratura, urząd skarbowy możemy przekazać Państwa dane osobowe tym organom.

8. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane są przetwarzane przez czas trwania współpracy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń (przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia wynikający z art. 118 kodeksu cywilnego).
W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody.
Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad w przypadku przekazania ich organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Pliki cookies.

Przeglądarki internetowe realizują sprawną obsługę wszystkich stron dostępnych w Internecie wykorzystując do tego celu pliki cookies. Te niewielkie pliki (tzw. ciasteczka), przypisane do konkretnej strony internetowej, zazwyczaj zawierają nazwę tej strony, czas przechowywania jej na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne każdej odwiedzanej strony internetowej, w naszym przypadku strony www.moskitiery-lisek.com.pl firmy SPO Sp. z o.o. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy wyraził on zgodę na przedstawioną tu Politykę Prywatności, uwzględniającą też zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z przepisami RODO.

Oprogramowanie każdej przeglądarki internetowej domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Użytkownicy każdej strony internetowej (w tym naszej strony www) mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja każdej przeglądarki internetowej. Pamiętajmy jednak o tym, że ograniczenia wprowadzone w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności stosowane na stronach www, nie wyłączając naszej strony internetowej.
Pliki cookies zamieszczane przez przeglądarki na urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych (w tym strony firmy SPO Sp. z o.o) mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze stron internetowych. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jednocześnie sygnalizujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić, korzystanie z wszelkich stron www, w tym ze strony firmy SPO Sp. z o.o.

10. Logi serwera.

Logi serwera – Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać następujące dane wykorzystywane wyłącznie dla celów administrowania serwerem:

Powyższe dane do administrowania serwerem nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

11. Zgoda.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę SPO Sp. z o.o. wyrażacie Państwo przechodząc z tego komunikatu do strony poprzedniej (przycisk "POWRÓT" niżej).  Udzieloną zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z przekazanych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.

12. Brak zgody.

Jeśli jednak nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez firmę SPO Sp. z o.o., prosimy o opuszczenie naszej strony MOSKITIERY-LISEK.COM.PL przez zamknięcie okna przeglądarki lub przez cofnięcie się do strony oglądanej wcześniej.


POWRÓT